Materskáškola, Plavecký Mikuláš 297, 906 35


ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY  NA
 ŠKOLSKÝ  ROK 2017/2018

Riaditeľka
materskej školy po dohode so zriaďovateľom, Obcou Plavecký Mikuláš v zmysle
§ 59 ods. 3 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že
zápis do MŠ na školský rok


2017/2018 sa uskutoční:

od: 22. mája 2017 do: 31. mája 2017

od: 13:00 hod do 16:00 hod

 

Stránka aktualizovaná :)

(FOTKY, AKTUALITY, ZÁPIS)


 

 

 

  


 


I v tomto roku Vás prosíme o venovanie 2% z dane nášmu rodičovskému združeniu pri MŠ Plavecký Mikuláš.

Zároveň už teraz ďakujeme všetkým Vám, ktorý opäť prispejete 2% na účet rodičovského združenia.

Formuláre na stiahnutie:

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2016.doc

vyhlasenie_2perc_2016.rtf