Materská škola
Plavecký Mikuláš 297
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY


Riaditeľka
MŠ oznamuje rodičom, že zápis nových detí na šk. rok 2018/2019 bude:

Kedy: 
28.mája 2018 v pondelok + DOD

V čase: 
od 8:00 hod   do 16:00 hod

Kde:  MŠ
Plavecký Mikuláš

Prednostne sa prijímajú deti:

- ktoré dovŕšili piaty rok veku,

- deti s odloženým a dodatočne odloženým začiatkom plnenia
povinnej školskej dochádzky


       

 

  


 


I v tomto roku Vás prosíme o venovanie 2% z dane nášmu rodičovskému združeniu pri MŠ Plavecký Mikuláš.

Zároveň už teraz ďakujeme všetkým Vám, ktorí opäť prispejete 2% na účet rodičovského združenia.

Formuláre na stiahnutie:

Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf

SCAN vyhlásenie 2018.pdf