Zápis detí do MŠ 2017/2018

O NÁS:

Materská škola sa nachádza v prekrásnom prostredí Malých Karpát v obci Plavecký Mikuláš.  Poskytujeme celodennú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov. Materská škola má jednu triedu s kapacitopu pre 21 detí a nachádzame sa na prízemí budovy v ktorej sídli aj Základná škola. Ku škole patrí areál s veľkou záhradou, trávnatými plochami a stromami. V budúcnosti plánujeme vytvoriť v areáli školy dopravné ihrisko, priestor na kreslenie a veľké športové ihrisko. Výhodou nášho veľkého exteriéru spočíva v tom, že v prípade pekného teplého počasia uskutočňujeme edukačné aktivity vonku. Na školskom dvore sa nachádza pieskovisko, drevené hojdačky: koník, kravička, závesné hojdačky, súprava drevenného sedenia s lavicami pre deti a altánok. Zloženie detí je heterogénneho charakteru /zmiešaná trieda, deti od 3 do 6 rokov/. Materská škola má jednu triedu na prízemí s príslušenstvom - šatňou, spálňou, 2 umyvárkami, telocvičňou a jedálňou, ktoré sú spoločné aj pre ZŠ. Dieťa v našej materskej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku. Každý absolvent materskej školy obdrží osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. V materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci - pani učiteľky, ktoré pripravujú pre deti bohatý edukačný program, výlety, hudobné koncerty, divadielka, besiedky, súťaže a pod.
Vytvorením radostného a priateľského prostredia chceme docieliť spokojnosť u detí, ktoré našu škôlku navštevujú. Za finančnej podpory sponzorov a rodičov sa nám podarilo obnoviť interiér triedy. Naša materská škola ponúka deťom moderne zariadenú triedu s kvalitným detským nábytkom a hračkami.


K zápisu detí do materskej školy bude predchádzať  "DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ"  v MŠ Plavecký Mikuláš 297, a to 31.05.2017 /streda/ od 13:00 hod  do 16:00 hod, kde si rodičia môžu pozrieť triedu, umyvárku, spálňu, šatňu, telocvičňu a jedáleň.

 

Zápis bude 22.05.2017 /pondelok/ do 31.05.2017 /streda/ od 13:00 do 16:00 hod v Materskej škole Plavecký Mikuláš 297.


žiadosť na prijatie do MŠ.doc

Materská škola zápis 2017-2018.docx
Kontakt

MŠ Plavecký Mikuláš

Materská škola
Plavecký Mikuláš 297
PSČ 906 35


+421 34 65 43 164


I v tomto roku Vás prosíme o venovanie 2% z dane nášmu rodičovskému združeniu pri MŠ Plavecký Mikuláš.

Zároveň už teraz ďakujeme všetkým Vám, ktorí opäť prispejete 2% na účet rodičovského združenia.

Formuláre na stiahnutie:

Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf

SCAN vyhlásenie 2018.pdf