Ďakujeme

 

ĎAKUJEME

 

Pani riaditeľka, pani učiteľka a detičky z Materskej školy v Plaveckom Mikuláši,

ďakujú všetkým rodičom a priateľom, ktorí nám doteraz pomohli finančnou čiastkou  a darmi. Ďakujeme aj všetkým dobrým ľuďom, ktorí nám darovali 2% z daní a anonymným darcom.

 

Všetkým patrí naše „VEĽKÉ  ĎAKUJEME“.

 

SPONZORI NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY:
 

Rodina Koniariková: kancelárske potreby, hračky k Vianociam,

                                  zabezpečenie trénerov koní pre deti z  MŠ a ZŠ do

                                  jazdiarne v Plaveckom Podhradí

 

Rodina Romanová:  omaľovanky, balóniky, sladkosti, finančný dar na 

                                 Vianočné darčeky

 

Rodina Mrkvová:      dekoračné predmety k Vianociam, finančný

                                 príspevok na Vianočné darčeky, CD Spievanky  

                                 a Zahrajka 2 ks, sponzorovali odvoz

                                 a dovoz detí a p. uč. na výtvarnú súťaž do MA

 

Rodina Záhradníková: finančný príspevok na Vianočné darčeky,

                                   sponzorovali odvoz a dovoz detí a p. uč. na

                                   spevácku súťaž v MA + darčeky pre súťažiace

                                   deti

 

Rodina Kassayová: karnevalový kostým k Vianociam, sladkosti pre deti

                               k Vianociam a MDD

 

Rodina Hartiníková: finančný príspevok na Vianočné darčeky,

                                dekoračné sviečky pre starých rodičov ,,anjel“

 

Mamina J. Jeklová: finančný príspevok na Vianočné darčeky,

                                sponzorovala odvoz a dovoz detí na spevácku súťaž

                                v MA, látky na kostýmy

 

Rodina Hlavatá: finančný príspevok na Vianočné darčeky

 

Rodina Hajduková: držiak na LCD TV, finančný príspevok na Vianočné

                               darčeky

 

Rodina Zemanová: finančný príspevok na Vianočné darčeky, mamičke

                               Mirke ďakujeme za sprevádzanie na rôznych

                               výletoch, kde potrebujeme tretiu poverenú osobu

 

Rodina Rybáriková: finančný príspevok na Vianočné darčeky

 

Rodina Huterová: finančný príspevok na Vianočné darčeky

 

Rodina Kanichová: finančný príspevok na Vianočné darčeky

 

Rodina Jeklová: finančný príspevok na Vianočné darčeky

 

Rodina Kočíšková: finančný príspevok na Vianočné darčeky

 

Rodina Lovíšková: finančný príspevok na Vianočné darčeky

 

Rodina Závišová: finančný príspevok na Vianočné darčeky

 

Rodina Romanová: veľká magnetická tabuľa, igelit. vrecia a rukavice

                              na jesennú brigádu, finančný príspevok na Vianočné

                              darčeky

 

Rodina Chudá:  filtračná kanvica + filtračné patróny, finančný

                          príspevok na Vianočné darčeky

 

Rodina Alžbetkinová: sladkosti pre deti, pexeso, finančný príspevok na

                                  Vianočné darčeky

 

p. Petráš: farba + vymaľovanie steny v triede MŠ

 

P. Jarábek Vladimír: nákup, dovoz  a výmena piesku v pieskovisku na

                                  ŠD

 

p. uč. Bronka: rozprávková kniha, CD rozprávky, spoločenská hra Autá 

                      + finančný príspevok na hračky, návrhy a šitie kostýmov,

                         látky na kostýmy

 

p. riad. Lýdia: CD s Vianočnými piesňami 3 ks, Mikulášske balíčky pre

                       všetky deti z Materskej  a Základnej školy – 44 ks, DVD

                      Spievankovo 3, rozprávkové knihy, finančný príspevok na

                      Vianočné darčeky, sladkosti pre deti, výtvarný materiál,

                      šitie a vyšívanie kostýmov, látky na kostýmy

 

Spoločenstvo urbarialistov- pozemkové spoločenstvo Plavecký Mikuláš:  finančný príspevok 100€ na Vianočné darčeky

  

Rodina Sokolíková:  omaľovávanky, sladkosti pre deti

 

Ďakujeme rodičom, ktorí prišli pomôcť upratať a skrášliť náš školský dvor a to:

                   Peter a Katka Mrkvoví = upratovanie a odvoz smetí na smetisko

                   Zuzka a Martin Hartiníkovci = upratovanie a dovoz jemného štrku pod preliezku a kolotoč

                   Vierka Romanová, Ivetka Petrášová, Danka Kassayová, Peťka Hajduková,

                   Julka Jeklová, Anička Jeklová, p. Zemanová, p.        

                   riaditeľka Bartošová L., p. učiteľka Hubeková B. = upratovanie

Ďakujeme p. Jarábkovi Vladimírovi a p. Mrkvovi Petrovi za odstránenie starého piesku z pieskoviska, jeho vyčistenie a dovoz nového piesku do pieskoviska

Ďakujeme p. Kassayovej D. za finančný dar pre MŠ

Ďakujeme rodine Bartošovej za zakúpenie 4 farebných plastových stolíkov

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí priniesli koláčiky pre deti na Vianočnú besiedku

Ďakujeme p. Mrkvovej Katke za zakúpenie dlaňových bábok - maňušky

Ďakujeme za finančný dar:    rodine Mrkvovej

                                               rodine Petríkovej

                                               Spoločenstvu urbarialistov - pozemkovému spoločenstvu Plavecký Mikuláš

                                               rodine Bartošovej

                                               p. Hlavatej Marte

                                               p. Chudíkovi A.

                                               OÚ - p. Starostke a poslancom

Peniaze boli použité na zakúpenie hračiek, pomôcok a športového náradia pre deti MŠ.                                                                                  

Ďakujeme všetkým, ktorí venovali našej MŠ 2% za daní

Ďakujeme p. Chovancovej F. za napečené koláče na Vianočnú besiedku

Ďakujeme rodine Bartošovej za Mikulášske balíčky pre deti

Ďakujeme p. Oravcovej Ľ. za kultúrny program na Mikuláša

Ďakujeme p. Kočíškovej A. za Vianočnú tortu pre deti

Ďakujeme rodine Romanovej za nové hračky

Ďakujeme p. Lovíškovej L. za novú WEB stránku MŠ

Ďakujeme p. Rabárikovej M., p. Chovancovej F., p. Diviakovej za koláčiky, ktoré napiekli na "Besiedku" (14.10.2011 - piatok)

Ďakujeme p. Starostke a OÚ za žalúzie na okná jedálne

Ďakujeme p. Bartošovi za farby na drevo, aby sme mohli namaľovať lavičky a domček v interiéri MŠ

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prispievajú do fondu ZRŠ

Ďakujeme p. Studeničovej za farebné papiere a voskovky

Ďakujeme p. Solgovičovej Z. za ceruzky

Ďakujeme rodine Mrkvovej za  detský domček

Ďakujeme p. Oravcovej za rozprávkový domček, ktorý bude slúžiť ako výzdoba v hale MŠ

Ďakujeme p. Bartošovi za zakúpenie farieb na drevo + štetce, aby sme mohli urobiť nový náter našim lavičkám v interiéri MŠ

Ďakujeme p. Botlóvej za skrátenie a ušitie posteľných obliečok pre naše deti

Ďakujeme firme PEBA Security, s.r.o. za finančnú pomoc 47,-€ na zaplatenie kultúrneho programu pre škôlkárov a školákov:  MAGIC ILUSION


Kontakt

MŠ Plavecký Mikuláš

Materská škola
Plavecký Mikuláš 297
PSČ 906 35


+421 34 65 43 164


I v tomto roku Vás prosíme o venovanie 2% z dane nášmu rodičovskému združeniu pri MŠ Plavecký Mikuláš.

Zároveň už teraz ďakujeme všetkým Vám, ktorí opäť prispejete 2% na účet rodičovského združenia.

Formuláre na stiahnutie:

Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf

SCAN vyhlásenie 2018.pdf